دوشنبه 26 دی 1390 @ 09:32 ق.ظ

خوشحالم

خیلی خوشحالم چون:

 

پ.ن. فیلم جدایی نادر از سیمین برنده مراسم گلدن گلوب شصت و نهم  شد!