دوشنبه 25 بهمن 1389 @ 09:44 ق.ظ

عشاق محترم روزتون مبارک!

 

مــــانده ام در صدف حوصلــه تــــــا برگــــردد 

                                    آنکه از مـــــاست سر انجام به مــــــا برگردد
لحظه ای رفت کـــه پر بود از اندیـشه ی بکـر 

                                    کــــاش می شد جهت عقربه هــــــا بر گردد
مهر من بود که از کـــــوی دلت بر می گشت 

                                    آنچنـــان کــــز سفــر سنگ صدا بـــر گــــردد
شیوه ی گردش ایّام همین است که هست 

                                    غیـر از این نیست مگــر رای خـدا بــر گـــردد
نشئه ی عشق جنون زاست نصیحت گـویان 

                                    آنکـه بــــا عشق در آمیخت کجــــا برگـــردد؟
عشق دریــای عمیقی است، بگویید بـه دل 

                                    یـــــا شود غرق در این بحر و یـــــــا برگـردد 

                                                                  خلیل جوادی 

پ.ن. در ادامه مطلب خاصی ننوشتم اگه خیلی سرحال و شادی اصلا پیشنهاد نمی کنم قسمت ادامه ی مطلب رو بخونی چون کسلت می کنه

نمیدونم چرا اینجوریه ولی تو زندگی هرکسی پیش میاد که گاهی اوقات دل و دماغ انجام هیچ کاری رو نداره، دلش نمی خواد با کسی حرف بزنه، دوست نداره بره سر کار، حتی دلش نمی خواد از رختخواب بیرون بیاد، فقط دوست داره زانوها را بغل گرفته و از صبح تا شب زل بزنه به دیوار روبه رو! اونوقت، انگار دنیا باهاش شوخیش میگیره چون اون روز براش تبدیل به شلوغ ترین، پرکارترین و پر فعالیتترین روز سال میشه! انگار که همه چی دست به دست هم می دهند که شرایط براش سخت و سختر بشه و او نتونه حتی یک لحظه استراحت کنه؛ مثل آدمی که از پا درد رنج بکشه اونوقت کسی براش جفت پا بگیره که با مخ بیاد رو زمین! به همون اندازه اون روزهای بی حوصلگی برای آدم عذاب آور میشند. 

حالا حکایت امروز منه؛ اصلا و ابدا حوصله ی انجام هیچ کاری رو ندارم... دلم میخواد فقط بگیرم بخوابم تا پس فردا و دوست ندارم امروز سرسوزنی لب از لب باز کنم، اونوقت برعکس همیشه از صبح باید مدام تلفنی با اینطرف و اونطرف صحبت که نه، تقریبا مشاجره کنم، زودتر از هر وقتی بیام اداره و احتمالا تا دیروقت هم بمونم همینجا، تازه بعد از اداره هم باید برم دکترhttp://mahsae-ali.blogfa.com! درنتیجه مجموع این نارضایتی ها باعث شده اند امروز بهاره تبدیل به عبوثترین، کم حوصله ترین و عصبانی ترین کارمند اداره جلوه کنه! واقعا حوصله ی انجام هیچ کاری رو ندارم، آخه چرا اینجوریه پس؟ دلم می خواد امروز هرچه زودتر بگذره...فقط بگذره!