چهارشنبه 8 دی 1389 @ 03:50 ب.ظ

ها؟

خدایا! .........................................................................................؟ هاین؟ خوف؟ 

 

پ.ن1. تابلوی بالا به تازگی خریداری شده است و اینجانب بدجور در حال ذوق کردن می باشم 

 

پ.ن2. ایشون هم امشب خریداری شدند