X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 5 دی 1389 @ 11:32 ق.ظ

کریسمس مبارک

   

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year

با اینکه مسیحی نیستم و در حال حاضر با هیچ مسیحی مسلکی دوست نیستم، ولی این حال و هوای کریسمس و بابانوئل و درخت کاج تزیین شده را خیلی دوست دارم! این حال و هوا مرا یاد برف و بورانهای گذشته و کارتون اسکروچ می اندازد، کارتونی که شاید بشه گفت تنها برنامۀ کریسمسی تلویزیون ایران بود؛ تلویزیونی که مسئولینش تا مدتها به خود زحمت خرید فیلم جدید دیگری را با حال و هوای کریسمسی نمی دادند (البته بعدها اسکروچ به کنار رفت و جایش را به تنها در خانه های مختلف داد)، اسکروچ را دوست داشتم زیاد چون برایم پیام آور برف و زمستان و آدم برفی بود و از حق نگذریم هرگاه تلی اسکروچ جان را نشان می داد، خداوند عالم هم دمش گرم برای دل من و دیگر کودکان برف دوست، پوشالهای سفید و زیبای برفش را از آسمان نازل می کرد و چقدر خوشحالمان می کرد با این کار!  

با اینکه مسیحی نیستم و در حال حاضر با هیچ فرد مسیحی مسلکی دوست نیستم، ولی دوست دارم بروم خیابان ویلا و چرخ بزنم بین آنهمه کارت پستال فروشی های زیبا که نه تنها نزدیک ژانویه، که همه ی سال زیبا و دلفریبند و آدم با دیدن آنهمه فضاهای زیبا و رومانتیکشان چقدر انرژی مثبتی که نمی گیرد؛ و دوست دارم مدتها همانجا بمانم و هی گشت بزنم در یکان یکانشان؛ هرچند که فروشندگانش را نشود با یک من عسل هم خورد! 

با اینکه مسیحی نیستم و در حال حاضر با هیچ مسیحی مسلکی دوست نیستم، ولی دلم می خواهد یک درخت کاج زیبا را بگیرم و کنج خانه علمش کنم و رویش را بپوشانم با انواع و اقسام گوی ها و وسایل زینتی و براق و مدام ذوق کنم با دیدنشان! 

با اینکه مسیحی نیستم و در حال حاضر با هیچ مسیحی مسلکی دوست نیستم، ولی دلم می خواهد جورابهای پشمی خالی ام را آویزان کنم زیر شومینه و صبح فردا به شوق دیدن هدایایی که بابانوئل برایم در آن جورابها گذاشته، بیدار شوم و به این فکر نکنم که آخر دختر خرس گنده اولا که بابانوئل کجا بود دوما تازه اگر هم باشد تو که مسیحی نیستی انتظار بابانوئل را می کشی گنده بک! 

با اینکه مسیحی نیستم و در حال حاضر با هیچ مسیحی مسلکی دوست نیستم، ولی دوست دارم به هرکس که می رسم بگویم کریسمست مبارک و الهی که سال خوبی در انتظارت باشد! 

با اینکه مسیحی نیستم و در حال حاضر با هیچ مسیحی مسلکی دوست نیستم، ولی دلم می خواست تمام خیابانها چراغانی بود و درختان خیابان ولیعصر هر یک خود یک پا درخت کریسمس بودند! 

با اینکه مسیحی نیستم و در حال حاضر با هیچ مسیحی مسلکی دوست نیستم، ولی آرزو می کنم که ای کاش این منیتها و برتری جوییها از روح و روان مردمم پاک می شد تا بدون غرض ورزی، بخل و کین، می توانستیم باور، کیش و آئین یکدیگر را قبول کنیم و همانطور که از مسیحی، کلیمی و زرتشتی انتظار داریم سال نوی ما را جشن بگیرند، ما هم پا به پای آنان شاد می شدیم برای فرا رسیدن سال نویشان! 

با اینکه مسیحی نیستم و در حال حاضر با هیچ مسیحی مسلکی دوست نیستم، ولی دوست دارم بگویم امیدوارم سال نوی میلادی بر همگان مبارک باشد و سال 2011 سالی باشد سراسر خیر و نیکی برای تمامی مردمان جهان!