X
تبلیغات
رایتل
شنبه 2 مرداد 1389 @ 01:20 ق.ظ

فارسی* وان

معینی کرمانشاهی میگه: 

ترک آزارام نکردی؟ ترک دیدارت کنم 

آتش اندازم به جانت بسکه آزارات کنم 

قلب بیمار مرا بازیچه می پنداشتی؟ 

آنقدر قلبت بیآزارام که بیمارت کنم 

همچنان دیوانگان در کوی و بازارت کشم 

کهنه کالایت بخوانم، بی خریدارت کنم 

حالا این شعر شده وصف حال صدا و سیما با فارسی*وان! غول تشن ها نمی کنند یه کم از قد و قواره شان خجالت بکشند؛ آخر صدا و سیمای یک ممکلت (پارازیت... تازه آنهم مملکتی از نوع قدرتمند و همه چیز تمام و همیشه ی خدا در اوج!!!) باید خودش را مقایسه کند با یک کانال ماهواره ای زپرتی؟ آخر صدا و سیما با آنهمه بودجه های کلان کلان و پول یامفت کجا و این فارسی*وان بدبخت بیچاره ی چیپ لمپن به درد نخور کجا؟! خدا را خوش می آید که اینچنین کوفاندید بر سر ناتوان؟ مگر سعدی از قول آن فردوسی پاکزاد نگفته که مزن بر سر ناتوان دست زور ... که روزی درافتی به پایش چو مور؟ اصلا به شماها چه مربوط که فارسی *وان دارد چه پخش می کند و ما چه می بینیم؟ اصلا می خواهیم منحرف شویم از راه راست ببینیم فضولمان چه کسی است؛ مگر تا حالا که منحرف نشده بودیم و راست دماغمان را گرفته و مستقیم می رفتیم، به کجا رسیدیم و چه شد؟ حال می خواهیم منحرف شویم ببینیم به جا می رسیم! شماها که یک برنامه درست و حسابی نمی سازید تازه فیلم هم که می خرید همش پیرامون کشت و کشتار و جرم و جنایتست، کسی پیدا شد در این مدت بهتان بگوید نشان ندهید اینهمه جنگ و خشونت را در تلویزیون؟! مگر کسی بهتان گفت با دیدن برنامه های شما آدم احساس می کند به روح و روانش سیم خاردار وصل کرده اند؟! هاین؟ این ها را کسی بهتان گفت؟ اگر هم گفته شده است، به من بگویید آن حرف را به کجایتان حساب کرده اید که هنوزم که هنوزه همچنان خر خودتان را می رانید، بی توجه به رضایت و نارضایتی کسی! حالا مثلا زدید فارسی* وان را ترکانید، ارواح عمه جانتان آمار بینندگانتان یکباره فرتی رفت بالا؟ نه عزیز من از این خبرها نیست... من یکی که اگر هزار سال سیاه هم بدون برنامه و فارسی* وان و پی ام و سی و غیره و غیره بمانم، محال ممکنست که دوباره تلویزیون شما را نگاه کنم! عمرا! سر خودم را با فیلمها و کتابهایی که خودم انتخاب کرده و خریده ام گرم می کنم ولی هرگز دیگر برنامه های شما را تماشا نخواهم کرد! این خط ______ این هم نشان ا

نامردها نکردند اجازه دهند این چند سریالی که مدتهاست همه را گذاشته اند سر کار تمام شوند، آنوقت بزنند بترکانند این کانال را؛ حالا من از کجا بفهمم که مارگاریتا آخرش چه کار می کند یا آرییانگ چه می کند با مادربزرگ شوهرش و یا اینکه سالوادور بالاخره می کشد ایزابل را و شوهرش را یا نه... خدا از سر تقصیراتتان نگذرد که اینهمه آدم را گذاردید در خماری!