X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 27 تیر 1389 @ 08:54 ق.ظ

دیوانه ی تو...

آنکس که ترا شناخت، جان را چه کند 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند 

دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی 

دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟!