یکشنبه 10 آذر 1387 @ 08:57 ق.ظ

نمک...

گر نمک باعث شوریست، ندانم ز چه روی 

یار من اینهمه دارد نمک و ... شیرین است!