X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 8 مهر 1387 @ 02:21 ب.ظ

چنانکه تو دانی ...

نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی       گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی
تو پیــک خلوت رازی و دیده بـر سر راهـــت     به مردمی، نه به فرمان چنان بران که تو دانی
بگو که جان عــزیزم ز دسـت رفــت خــدا را         ز لعل روح فزایش ببخش آن که تو دانی
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست      تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی
خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است          اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی
امـیـد در کـمـر زرکـــــشت چـگـونـه ببـنـدم          دقیقه‌ایست نگارا در آن میان که تو دانی
یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ       حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی
  

  

*********

 

 

 

پ.ن. یه مدت نیستم ولی به محض اینکه سرم خلوت شد و تونستم، میام پیشتون.