دوشنبه 25 شهریور 1387 @ 01:40 ب.ظ

کاش ...

ای کاش من الان اینجا بودم  وای اگر اونجا بودم ...